TARKA - KÈK A TISZTELET VILÀGA

A mi alapszabályaink
Mi arra törekszünk, hógy az emberek, akibnek más szinü böre, vagy más vall´suk van, vagy nemzeti hovatartozßasuak, az erdei sport stadionban, semmiképen se legyenek kigunyólva, veszélyezteteve vagy megtámadva.
Faji fecsegés és nßota nem csapatunk támogatásat és kiprobált eszközt a kiábrándulás vagy dühnek a levezetéséhez. Ilyen esetebken nem teszünk ugymintha süketek lennénk és nem látnánk és tétlenségünkben a közönbösségünkkel nem teszük manukat bünrészessé. Mi a vendégjátékosokat és szurkolókat sportszerüen és tisztelettel akarjuk kezelni annak rendje és módja szerint, mint ahogy mi is elvárjuk, hogy labdarugóinkat edegen pályán kezeljék.

Faji kérdés a labdarugásban?
A válasz vil´gos: Nem! Nics vagyis nincs már, vagyis kevésbé van nyilt és alattomos faji kérdés, mint általában a társadalomban sincs. A sportzerü lefelé haladást megsókasitsák az abszolut ritkán elöforduló eseteket. Mi végül is ellene karunk hatni a váratlan növekvö faji es antiszemitis eseteknek.

A miénk az elöny!
A stuttgarti egyesület a maga százéven felüli történetében kokfajta problémat oldott meg. A labdarugás elleni elöitéleteket, amelyek az alapitás éveibenn fennálltak, leépitette, a labdarugást társadamivá és szalonképessé tette Németországban. A "kickerek", vagyis a labdarugás sportját elfogadottá a maga nemesi oszt´ly és zsidó egyesületek léte. Évtizedeken át a "kickerek" problémát jelentett a zsidó egyesületek léte. Evtizedeken hajléktalanók volat a "kickerek". Facit, vagyis tény : Faji fecsegés nálunk egyszerüen nevetséges és az egyesületre magára nevetséges és sértö.

Kikerek a nemzetek hazája
A kikerek Stuttgártban mindig a világ számáre nyilt egyesület voltak. Nem hiában hozták a mi "kikerek" az angol fairsportot a sváb országunkba. Már az alapitás éveiben alkalmaztak a kékek egy angol futbaltrénert és a háborúutáni években Stuttg´rtban mint nemzetközi egyesületnek számitottak. Avilág minden országából játszottak (Chilétöl - Japánig) barátságos mérközéseket és utaztak az Egyesült Àllamokba vagy Libiába, hogy am nemzetek közötti megértést és integrációt növeljék. Az ifjusági munka önmagáért beszél.

Miért tarka - kékek?
Mint mmondottuk, minél vigasztalhattatlanabb volt a helyzet a sportban, annál inkább jelenkeztek, léptek fel a nemtekinthetöbb kiörések. Miután például Olaszországban a fejlödés aggasztóbbá válot, annál inkább akartuk jelét adni annak, hogy az egyesületet támogatjuk, Annak jelét adni, hogy a mi játekosainknál nincsen helye faji megkülönbösztetésnek és mi az ilyen egyedeket nem türjük. Jelét adni, hógy a futbal és a szurkolòk nemcsak verekedö ès részegeskedö hülyékböl àll +es az egyesület a társadalom integráció feladatát támogatni kész.

A mi Logonk
A logo a a tarka k´kek az olimpiai gondolatot az ismert kikerek kell elöadni. Jól felismerhetök az öt földrész szinei, melyek a kikerek kalapján találhatók és kölcsönösen gardagitják egymást.
A még fiatal története a Tarka - Kékeknek
A tüz szikrája, mely végérvényesen lángra lobbantotta a mi öreg elnökünktöl jött. "Joe"-töl. A sok szó után mi is a tetteket akarjuk bemutatni. 2001 február 5-kén ment tulajdonképpen az elsö nem hivatalos találkozó. A jelenlévök Joe, Tanne és Timo könnyen juottak közös nevezöre és miután megtaláltuk Holzgerlinenben a további köröket, v´gbemehetett az elsö hivatalos találkozás egy nagyobb körben. Miután bemutatkoztunk az akkori prezidium tagjánal, Volmer Ralfnál, a tarka-kékek, melek eddig nem voltak hivatalosak, most hivatalossá váltak. Miután bemutatkoztunk 2001 oktober 5.-én a stadion ujságnál is, végérvényesen jelenlétünkell bodogithattuk a világot jelenlétünkel.

Mit scinálunk
Forduló és sarkpontunk a mi "kiker" - jeink részéröl a helyi játékok. A játek után rendszerint talákozunk. Emellett közösen látogatjuk az idegenben játszott játékokat, és persze a menö csapatók játékait peddig a TV-on nézzük meg. Ezenkivül közös rendezvényeken és kirándulásokon veszünk részt. Mindezek máskülönben evéssel és ivásdsal vannak kapcsolatban. Mint fö komunikácios platform persze az internet szolgál.
Céljaink és terveink ebben az évben
Az állandó lefelé csuszás ellenére természetesen meg akarjuk tartani a játékok utánni találkozásainkat. Ezen kivül tervbe vettük további közös és idegen válalkozásainkat. Aszélles nyilvános kék - integációs - party (élö muzsikával) redszerint van tervbe véve, csevegés az ellenfél szurkolokkal és játékosokkal, edzökkell és funkcionáriusookal. Még fognak rollunk hallani és majd látni minket.

Ott találhatnak minkret
A kiker stadionban tarkán vagyunk elosztva a különbözö blokkobkan, ugy mint a fö leláton (a kvalitäsnak a´re van, men igaz Marci?), a kapu hátánál vagy a B-blockban. A kapcsolat felveteléhez legjobb a "members" után nézni. A B blockban talalhatók a legkeményebb szurkolók. Mi a rendörség mellett jobról állunk, sérültek tere - egyszerüen utána érdeklödni vagy a tarka kinézésü kék táblák után nézni. A mérközés után a szurkolok sátra a fö lelátó felé n´zünk. Azután elmegyünk a többé kevésbé, éhezö, didergö, izzadó, halálosan levert vagy az égig ujjongó karaván mellett a "Theo" hoz, az egyesület vedéglöjéhez, a Stutgárti Egyetértéshez, mely a fö lelátonál van. Egyszerüen a "takrka-kék szallaghoz", hogy szemlét tartsanank.